Školní rok 2022/23 zahájen

Ve čtvrtek 1. září byl zahájen nový školní rok. Do prvních tříd nastoupilo celkem 74 prvňáčků.

V odpoledních hodinách proběhl také Den otevřených dveří modernizovaného školního a sportovního areálu Za Branou.

Dlouhé měsíce příprav, které celé rekonstrukci předcházely, rozhodně sklidily své ovoce. Došlo k vybudování nových odborných učeben fyziky, chemie a biologie a pracovních činností. Vznikla i nová multimediální učebna vhodná nejen pro výuku cizích jazyků. Moderní výukové prostory jsou vyústěním celého procesu, jehož součástí byl i výrazný zásah do vnitřních prostor školy.

Proběhla obnova elektroinstalací, vzduchotechniky, vytápění a rozsah prací zahrnoval i novou montáž rozvodů a kanalizace. Vybudován byl výtah v budově školní jídelny a školní družiny. Budova se tak po dlouhých letech stala bezbariérovou.

Celý náročný projekt trval jeden rok a byl rozfázován do mnoha etap. Ta nejzábavnější, tedy minimálně z pohledu designérů, a v podstatě nejvíc viditelná finální fáze, spočívala ve vybavení konkrétních učeben a společných prostor novými pomůckami a nábytkem. Po celé škole vznikl grafický informační systém – piktogramy na dveřích a graffiti na stěnách.

Město Pacov projekt realizovalo díky Fondům Evropské unie, které z celkové částky 40 mil. Kč pokryly zhruba 50 % nákladů.

Město Pacov