Turistické cíle v okolí Pacova

Hrad Kámen

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován (web).

Hrad je v současné době z důvodu rekonstrukce uzavřen. Znovuotevření se plánuje na sezónu 2026/2027

Lukavecký Hříbek

Dvouposchoďový klasicistní altán ve tvaru hříbku z konce 18. století, kde po určitou dobu žil významný český básník Antonín Sova. Dnes altán funguje jako památník s expozicí vázající se k životu a dílu A. Sovy (web).

Synagoga Nová Cerekev

Budova vznikla před rokem 1855 v maurském stylu na místě menší synagogy z neznámého období. Do současné doby se dochovala s torzem svatostánku a desaterem nad ním. Od roku 1964 byla budova využívána jako sklad, v současnosti patří Židovské obci Praha.

Informace o návštěvní době a vstupném zde.

Pelhřimov

Muzeum rekordů a kuriozit, Pelhřimovské peklo, MÚZYum Lipských… to je jen krátký výčet míst, která stojí za to navštívit. (web).

Tábor

Město na místě staršího osídlení založili husité v roce 1420. V Táboře i v regionu se dochovala řada historických a přírodních památek. K dispozici je řada ubytovacích zařízení a možností sportovního vyžití. Návštěvníky láká k prohlídce historické centrum města, Husitské muzeum, táborské podzemí, hradní věž Kotnov, Bechyňská brána ad. (web).

Chýnovská jeskyně

Turistickým lákadlem a významnou přírodní památkou Čech je Chýnovská jeskyně situovaná v Pacově hoře nedaleko městečka Chýnov na západním okraji Českomoravské vysočiny. Jeskyně byla objevena v 19. století při těžbě vápence. Délka zpřístupněných chodeb je 220 m z celkového asi 1,5 km prostor (web).

Premonstrátský klášter Želiv

Klášter premonstrátů v Želivě prošel za 860 let své historie celou řadou proměn a zvratů. Klášter byl založen v r. 1139 pražským biskupem Otou spolu s českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou, do něhož uvedli benediktiny z nedalekého opatství na Sázavě (web).

Zámek Kamenice nad Lipou

Původně hrad ze 13. století byl nově přestavován v polovině 16. století a znovu v letech 1580–1583, věž nad branou byla dostavěna v r. 1744. Zásadní klasicistní přestavbu dal provést v letech 1839–1842 Jakub Rudolf Geymüller. Teprve při této přestavbě ztratil zámek renesanční charakter. Okolo zámku se rozkládá anglický park se starou lípou (700–800 let), podle které dostala Kamenice svůj název (web).

Kozí hrádek

Kozí hrádek je nejpamátnějším hradem Táborska. Svůj největší význam získal Kozí hrádek pobytem mistra Jana Husa, největší osobnosti českého reformního hnutí. (web).

Zřícenina hradu Šelmberk

Zřícenina hradu Šelmberk se zachovalou bergfritovou věží je dominantou celé lokality. Hrad je důležitou součástí Historicko řemeslně vzdělávacího centra (web).

Křemešník

Na úpatí vrchu Křemešník se nachází poutní místo Křemešník. Na samotném vrcholu je vystavěn barokní areál, a kostel Nejsvětější Trojice. Navštívit můžete i rozhlednu Pípalka nebo lanové centrum s trampolínami (web).

Zámek Červená Lhota

Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910 (web).

Hrad Lipnice nad Sázavou

Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, Vás zve na volnou prohlídku monumentální středověké architektury s jedinečnými vyhlídkami do okolního kraje. Na hradě si můžete prohlédnout archeologickou expozici, gotickou kapli a rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé (web).

Hrad Orlík u Humpolce

Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14. století. První písemná zpráva, která by se mohla vztahovat k hradu Humpolci, pochází z roku 1399. Přímo se o hradě hovoří ve zprávách z roku 1404 v souvislosti s jeho obležením a dobytím Jindřichem z Rožmberka (web).