Odkazy

Informační centra

Informační centrum Pacov
Informační centrum Těchobuz
Informační centrum Pelhřimov
Informační centrum Humpolec
Informační centrum Kamenice nad Lipou
Informační centrum Chýnov
Informační centrum Tábor

Turistické portály

Kudy z nudy
Vysočina tourism
Dědictví Vysočiny

Galerie a muzea

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
Galerie Bernarda Bolzana Těchobuz
Muzeum strašidel v Pelhřimově
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Humpolec
HLINÍKárium – recesistické muzeum v Humpolci
Muzeum Všemi smysly Kamenice nad Lipou
Husitské muzeum v Táboře
Galerie U Radnice Tábor

Dopravní informace

IDOS.cz
Dopravní informace Kraje Vysočina
Dopravní informace ČR
Mapy.cz

Kulturní subjekty a spolková činnost

Festival Pacovský poledník, Dobromysl o.s.
Pakultura o.s.
Tikkun Pacov, z.s.
Pěvecký sbor Slavík
Soubor lidových písní a tanců Trnávka
Folklórní soubor Stražišťan
Rodinné centrum Sovička
Klub českých turistů – odbor Pacov
Turistický oddíl mládeže
Myslivecké sdružení Hubert
Český svaz chovatelů ZO Pacov
Český rybářský svaz MO Pacov
Český svaz včelařů ZO Pacov
Český svaz ochránců přírody
Automotoklub Pacov v ÚAMK
Automotoklub Pacov v AČR
TJ Slavoj Pacov – oddíl volejbalu
TJ Slavoj Pacov – oddíl kopané
TJ Slavoj Pacov – oddíl atletiky
TJ Slavoj Pacov – oddíl tenisu

Občanská vybavenost

Město Pacov & Městský úřad Pacov
Knihovna Pacov
Poliklinika Pacov
Pošta Pacov
Sbor dobrovolných hasičů Pacov
Římskokatolická farnost Pacov
Via rustica
Kraj Vysočina

Sociální služby

Dům sociálních služeb Pacov
Farní charita
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pacov
Centrum denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Pacov
Centrum sociálních služeb Lukavec

Školství

Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov
Mateřská škola, Jatecká, Pacov
Základní škola Pacov
Základní umělecká škola Pacov
Gymnázium Pacov

Mikroregiony, okolní obce

Mikroregion Stražiště
Via rustica, z. s.
Mikroregion Brána Vysočiny

Bratřice
Cetoraz

Kámen
Lukavec
Pošná
Salačova Lhota
Samšín
Těchobuz
Velká Chyška
Zhořec