Výzva k podávání žádostí o příspěvky z Nadačního fondu města Pacova pro talentované

Nadační fond města Pacova stále podporuje mladé talenty. Pojďte nám pomoci realizovat náš záměr a napište nám o svém nadaném dítěti.

O podporu z nadačního fondu mohou žádat fyzické osoby s adresou trvalého pobytu ve správním obvodu obce Pacov. Správní obvod obce Pacov je vymezen územím obcí Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, Kámen, Lesná, Lukavec, Mezilesí, Obrataň, Pacov a jeho místní části (Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř), Pošná, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka. 

Hlavním cílem fondu je zejména podpora dětí a mládeže v případech, kdy jim finanční situace neumožňuje rozvíjet nadání ze všech oblastí společenského života – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, fotografování, sport, vzdělávání, věda, výzkum aj.


Z nadačního fondu budou podporovány především takové děti, které se umístily v daném oboru na prvních třech místech soutěže konané minimálně na krajské úrovni. Mimořádné nadání pro danou oblast může potvrdit také škola. Příspěvek může sloužit například k úhradě pobytu na studijním, sportovním, hudebním či výtvarném soustředění, k úhradě konzultace či tréninku pod dohledem odborníka (trenéra, lektora, učitele).


O nadační příspěvek může požádat i právnická osoba (s adresou sídla v obci Pacov), je-li to vhodné vzhledem k účelu, ke kterému má být příspěvek použit (např. nákup vybavení, sportovního náčiní, hudebního nástroje, výtvarných pomůcek a jiných movitých věcí, které může při činnosti právnické osoby využívat více nadaných fyzických osob).


Pokud máte zájem finančně podpořit rozvoj talentu u svého dítěte, popište konkrétně svůj záměr v žádosti. Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku můžete podávat v úředních hodinách na podatelnu Městského úřadu Pacov (budova zámku), nebo zasílat poštou na adresu: Nadační fond města Pacova pro talentované, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov. Podávání žádostí není datumově omezeno, můžete ji podat kdykoliv.


O přidělení příspěvku rozhodne správní rada nadačního fondu. S příjemci příspěvku bude následně uzavřena smlouva, ve které bude přesně vymezen způsob podpory.


Nadační fond nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem správní rady nebo členem dozorčí rady nebo která je zaměstnancem nadačního fondu, ani osobám jim blízkým.
Formulář žádosti a další informace o fondu najdete zde: Nadační fond města Pacova pro talentované.


Nadační fond města Pacova pro talentované