Taneční kurz pro začátečníky

Město Pacov upozorňuje všechny zájemce o výuku tance a společenské výchovy, že přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu pro začátečníky.

Přihlášku můžete stáhnout ve formátu doc nebo si ji můžete vyzvednout v Informačním centru na zámku. Každý zájemce uhradí zálohu ve výši 200 Kč, která bude vrácena pouze z vážných důvodů.

Přijímáni budou jednotlivci. Nevyžadujeme, aby zájemci předem vytvořili pár.

Upozorňujeme, že na telefonické přihlášky nebude brán zřetel.

Informační centrum Pacov
E-mail: infocentrum@mestopacov.cz
Tel.: 565 455 100, 724 110 180.