Taneční kurz pro začátečníky 2021

Město Pacov upozorňuje všechny zájemce o výuku tance a společenské výchovy, že přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu pro začátečníky.

Přihláška je k dispozici na níže uvedeném odkazu nebo v Informačním centru na zámku. Každý zájemce uhradí zálohu ve výši 200 Kč, která bude vrácena pouze z vážných důvodů.


Přijímáni budou jednotlivci. Nevyžadujeme, aby zájemci předem vytvořili pár.


Upozorňujeme, že na telefonické přihlášky nebude brán zřetel.


Informační centrum Pacov
E-mail: infocentrum@mestopacov.cz
Tel.: 565 455 100, 724 110 180