Pacovský region 2024 – fotogalerie

Pacovský region 2024 je za námi a byla to opravdu jízda.

Město Pacov ve spolupráci s pacovskými spolky připravilo program, v rámci kterého jste mohli navštívit výstavy pořádané Městským muzeem Antonína Sovy v Pacově, vystoupení dechové kapely Gloria z Kyjova, pacovská Sluníčka rozehnala odpolední mračna, své umění předvedly děti ze streetdancového kroužku při SVČ Síť Pacov a Mažoretky Leontýnky. Poté pódium ovládla BIBIBUM a její show pro nejmenší. Následoval koncert kapely studentů a absolventů Jedličkova ústavu The Tap Tap a poté již pódium patřilo zpěvačce Martině Pártlové a její kapele. Roztančené a nadšené diváky pomyslně přivedl do varu Dj Roman Anděl se svojí afterparty.

V průběhu odpoledne jste mohli navštívit prezentace pacovských spolků, pro děti byl k dispozici skákací hrad, lezecká stěna a mnoho dalších aktivit.

Děkujeme všem, kdo se podílel na organizaci Pacovského regionu.

Hlavně však děkujeme Vám – divákům a návštěvníkům – protože Vaše přítomnost je pro všechny pořádající a účinkující tou nejlepší odměnou.

Město Pacov