Návštěva ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše v Pacově.

V pátek 25. listopadu 2022 navštívil naše město ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Vladimír Balaš.

Program byl velmi pestrý a byl zaměřen na prohlídku našich školských provozů a debatu s odbornou školskou veřejností a starosty našeho regionu. Nejdříve proběhla návštěva Mateřské školky Za Branou, prohlídka areálu a návštěva výuky ve třídách. Město Pacov se vždy rádo pochlubí projektem, který získal Českou cenu za architekturu a může sloužit jako inspirace i pro další regiony.

Poté následovalo přivítání, prohlídka a debata s vedením Základní školy Pacov, areálu Za Branou. Škola je po významné modernizaci odborných učeben a celý areál čeká důležitá další investice – instalace FVE panelů na střechách.

Třetí pacovské zastavení bylo v gymnáziu, kde hlavním tématem diskuze s vedením školy, pedagogickým sborem a zástupci jednotlivých tříd, byla budoucnost víceletých gymnázií. Existence jediné střední školy v našem regionu má pro Pacovsko velmi zásadní význam.

Po návštěvě škol proběhla v zámeckém sále debata se starosty a vedoucími pracovníky ze školství z našeho regionu. Návštěva byla ukončena prohlídkou galerie Jana Autengrubera, který není pro pana ministra Balaše neznámým autorem a sám vlastní několik děl tohoto našeho významného rodáka.

Jsem rád, že se nám dlouhodobě daří dostávat do našeho města nejvyšší představitele našeho státu. Připomínám, že v minulých letech jsme zajišťovali také návštěvu posledních dvou prezidentů ČR Václava Klause a Miloše Zemana. Pro propagaci našeho regionu a prosazování jeho zájmů jsou tyto „diplomatické“ kontakty nesmírně důležité.

Ing. Lukáš Vlček,
místostarosta města a poslanec parlamentu