Nástěnný kalendář na rok 2022 v prodeji

„Slovo krajina nese hodně významů a záleží na době, na jaký z nich klademe důraz. V těchto neklidných časech proměny světa potřebujeme krajinu, která nám dodává klid a jistotu, kam patříme. Ale nejedná se jen o pocit domova, ale také podobně jako u našich předků o vědomí závislosti a spolupráce. Krajina rovněž zadržuje vodu, sytí prameny, lesy poskytují dřevo a pole a zahrady potraviny, u kterých víme, odkud jsou a z čeho vyrostly. Přes krajinu jsme dřív jezdili za jinými cíli, ale dnes se v ní opět učíme žít.“Těmito slovy uvádí nástěnný kalendář formátu A3 pro rok 2022 geolog a přítel české krajiny Václav Cílek.

Kalendář obsahuje dvanáct fotografií Zdeňka Kliky zachycující naše bezprostřední okolí v jednotlivých ročních obdobích.

Zakoupit jej můžete od začátku prosince v Informačním centru na pacovském zámku za cenu 120 Kč.