Na své židovské spoluobčany v Pacově nezapomněli

V listopadu uplynulo 80 let od smutného výročí nucené deportace židovských obyvatel Pacova do ghetta Terezín v roce 1942 a odtud do vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka, kde téměř všichni zahynuli. Během víkendu 12.–13. listopadu proběhlo několik vzpomínkových akcí, které tuto tragickou událost připomněly a ukázaly, že ani dnešní obyvatelé Pacova nezapomněli na svou minulost.

Vzpomínkový víkend měl také významný mezinárodní rozměr, protože do Pacova přijeli potomci přeživších z několika kontinentů. Poprvé od uzavření pacovské synagogy v roce 1941 přicestovala do Pacova i původní tóra, která dnes slouží židovské obci v jihoanglickém městě Milton Keynes. Po premiéře filmu o pacovských tórách ve Velké Británii a ve Spojených státech se vydal průvod se zapálenými svícemi a s pacovskou tórou v čele do synagogy, kde proběhl krátký symbolický obřad pod vedením pražského rabína Davida Maxy. V pacovské synagoze tak po mnoha desetiletích znovu zazněla modlitba za mrtvé – kaddiš.

Zahraniční hosty z Velké Británie, Spojených Států, Kanady, Švédska, Švýcarska, Německa a Izraele velmi potěšila zdárně pokračující rekonstrukce pacovské synagogy, jejíž další část, zahrnující obnovu čelní fasády a dvou chrámových oken, byla dokončena právě včas, aby návštěvníci měli možnost obdivovat její pozvolna se navracející krásu.
Velice nás také potěšil zájem místního pacovského publika, který je velkým povzbuzením do naší další činnosti směřující k celkové rekonstrukci synagogy a rabínského domu jako důstojné památky a odkazu na pacovskou židovskou komunitu.

Pavel Tychtl, Tikkun Pacov

Poděkování

V listopadu letošního roku uplynulo 80 let od nucené deportace pacovských a černovických Židů do ghetta Terezín. Smutný rok 1942 jsme si měli možnost připomenout o víkendu 12.–13. listopadu, kdy spolek Tikkun Pacov připravil bohatý kulturní program ku příležitosti tohoto výročí. Rád bych touto cestou spolku Tikkun poděkoval za precizní organizaci celého vzpomínkového víkendu, protože i tragické události je nutné si připomínat a nezapomínat tak na naši minulost.

Spolek Tikkun Pacov ve spolupráci s městem Pacov vydal brožuru s názvem Vzpomínáme, která byla přílohou listopadového čísla Z mého kraje. Ta přibližuje osudy jednotlivých židovských rodin z Pacova. Pokud jste doposud neměli možnost nahlédnout do tohoto speciálního vydání, naleznete ho v online verzi (ke stažení níže).

Tomáš Kocour, starosta města

1942–2022
Vzpomínáme

Spolek Tikkun Pacov ve spolupráci s městem Pacov vydal brožuru s názvem Vzpomínáme, která byla přílohou listopadového čísla Z mého kraje. Ta přibližuje osudy jednotlivých židovských rodin z Pacova. Pokud jste doposud neměli možnost nahlédnout do tohoto speciálního vydání, stáhněte si pdf.