Kulturní a sportovní léto 2022

Město Pacov má za sebou vydařené léto. V letních měsících proběhla řada zajímavých kulturních a sportovních akcí. Kdo se o dění ve městě zajímá, tak jistě uzná, že kvantitou a kvalitou, v porovnání s obdobně velkými sídly, je na tom Pacovsko z pohledu kultury a sportu nadprůměrně. Pacov opět zažil zajímavé akce, jako byl Pacovský region, Open Air Festival ZUŠ, Jatka Fest, Pacovský okruh, Sraz amerik a veteránů, letní kina, trhy, koncerty, Rozloučení s létem, atletické závody, hasičskou soutěž O pohár starosty a mnoho dalších.

Sluší se touto formou poděkovat všem pořadatelům a organizátorům, kteří díky své aktivitě a často dobrovolné a neplacené práci zpestřují kulturní a sportovní vyžití pro naše občany i návštěvníky. Z rozpočtu města Pacova jde na podporu kulturních a sportovních akcí pořádaných spolky či jinými neziskovými organizacemi každoročně několik stovek tisíc korun. Kromě finanční podpory jsou bezplatně zapůjčovány prostory či vybavení v majetku města Pacova.

Tomáš Kocour, starosta města