Informace o obnovení kulturního života v Pacově

Zastupitelstvo města projednávalo opatření pro obnovení kulturního života během prázdnin v areálu zámku Pacov.

Vzhledem ke snaze oživit společenský život ve městě se zastupitelé rozhodli neomezovat realizaci akcí v letních měsících.
Pořadatelům bude umožněno využívat zámecký areál za dodržení aktuálně platných vládních hygienických nařízeních. 
Město Pacov se vzhledem ke stále trvající pandemii COVID rozhodlo nepořádat letošní Svatomichaelskou pouť.


Při provozu atrakcí dochází k bezprostřednímu kontaktu a dostatečným způsobem nelze zajistit minimalizaci rizika přenosu nákazy. Navíc v podzimních měsících nelze ani vyloučit opakované rozšíření viru.


Pouťový víkend znamená nekontrolovatelnou kumulaci lidí na malém prostoru a velké riziko nakažení.  Po dlouhém rozhodování a zvažování všech možností nakonec na miskách vah převážila snaha ochránit zdraví obyvatel. 

Tomáš Kocour, starosta