Gymnázium Pacov oslavilo 30 let své novodobé existence

V sobotu 20. listopadu 2021 byly otevřeny oba vchody gymnázia pro hosty z řad absolventů, bývalých zaměstnanců i veřejnosti z Pacova a okolí.

Oslavy byly odstartovány projevy současného i emeritního ředitele školy, starosty města Tomáše Kocoura, poslance a dlouholetého starosty Pacova Ing. Lukáše Vlčka a senátora za volební obvod Pelhřimov Ing. Jaroslava Chalupského. Všichni jmenovaní se ve svých proslovech shodli na skutečnosti, že existence Gymnázia Pacov je pro oblast Pacovska naprosto klíčová.

Videozdravici poslal pan předseda Senátu Parlamentu ČR RNDr. Miloš Vystrčil. Průvodkyně pomohla skupinkám hostů orientovat se v labyrintu budovy a komentovanou prohlídkou je seznámila s historií a současností gymnázia. Kdo se v naší škole vyznal nebo měl odvahu objevitele, mohl si sám s pomocí kapesního průvodce procházet prostory podle svého výběru.

Starší učebny se provizorním vybavením navrátily do časů, jaké si pamatují absolventi, když byli ještě studenty. Nově rekonstruované místnosti demonstrovaly, jak se styly výuky a vybavení školy v průběhu desetiletí proměnily. Návštěvníci mohli zjistit, že v 21. století výuka neprobíhá většinou frontálním způsobem, že se zaměřuje na individualizaci vzdělávání a že vybavení školy je využíváno také k zájmové činnosti studentů.

Zájemci se v průběhu dne mohli zúčastnit tří tematických besed v učebně fyziky. Byly zaměřeny na dostavbu budovy gymnázia v 90. letech minulého století, na období „zápasu“ o zachování gymnázia v Pacově a na vzpomínky školníků.


Hosté, kteří se po delší době setkali, si mohli ve fotokoutku nechat příjemný okamžik zvěčnit. Škola také umožnila svým absolventům zavzpomínat při sledování historických videí, jejichž promítání si mohli zvolit z připravené nabídky.


Gymnázium Pacov děkuje všem zúčastněným za přípravu a realizaci programu. U srdce zahřály i zdravice hostů, kterým epidemická situace neumožnila osobní přítomnost na oslavách. Studenti a zaměstnanci gymnázia doufají, že návštěvníci byli spokojeni a že zůstanou příznivci a podporovateli jediné střední školy v Pacově.

Všechny body programu proběhly tak, aby byla dodržena platná opatření k minimalizaci šíření virové nákazy.

Mgr. Josef Novák,
ředitel Gymnázia Pacov